Monday, 11 March 2013

Andjelija a.k.a. Ljuba Strahinjica bana

(Vlah Alija: ...)
"Dušo moja, Strahinova ljubo! 
 Nemoj mene, no udri Strahina, 
 Nigda njemu mila biti ne ćeš, 
 Prijekorna biti do vijeka: 
 Koriće te jutrom i večerom, 
 Će si bila sa mnom pod čadorom; 
 Mene biti mila do vijeka, 
 Odvešću te Jedrenetu gradu, 
 Narediću trideset sluškinjica, 
 Nek ti drže skute i rukave, 
  Raniću te medom i šećerom, 
 Okititi tebe dukatima 
 Savrh glave do zelene trave; 
 Udri sada Strahinića bana!" 

(...)
Žensku stranu lasno prevariti:
Lako skoči, ka' da se pomami, 
(...)

cela pesma:
No comments:

Post a Comment